Kontakty

MGT-PRO s.r.o.

Kvetná 371/28, 076 51 Pribeník
tel.: 0949 081 844
email: sedacky@mgtpro.sk
IČO: 46 969 268
IČ DPH: SK2023678679
zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro, Vložka č.: 31436/V

Výroba a showroom

Staničná 107, 076 51 Pribeník
GPS: 48.406026, 21.989307

Pracovná doba

Pondelok - Piatok
7:00 - 16:00

Sobota - Nedeľa
len pre vopred dohodnuté termíny

Obedňajšia prestávka
12:00 - 13:00