Doprava
Podmienky a spôsob
 • Doprava do vzdialenosti 50km je bezplatná. Pri väčších vzdialenostiach sa cena dopravy vopred dohodne pri záväznej objednávke výrobku.
 • Doprava sa vykonáva vlastným dodávkovým vozidlom spoločnosti
 • Doprava sa vykonáva len v pracovnej dobe našej spoločnosti (v ojedinelých prípadoch po vzájomnej dohode aj mimo pracovnej doby)
 • Zákazníka informujeme o dovoze sedačky vopred telefonicky a snažíme sa vyhovieť jeho časovému harmonogramu
 • Službu vývoz sedačky do bytov neposkytujeme
 • Dovoz tovaru zabezpečujeme do bytoviek len pred prvé vchodové dvere do bytovky a v prípade rodinných domov len pred prvé vchodové dvere do domu
 • K vykládke sedačky nezabezpečujeme ďalších zamestnancov, ale vodič je ochotný pomôcť pri vykládke aj pri vývoze sedačky
 • Vyhradzujeme si právo meškania, nakoľko nevieme predvídať okolnosti v cestnej premávke a mimo nej
 • Zákazníkom doporučujeme ešte pred objednávkou si premerať všetky dvere a otvory v byte, kde bude sedačka prenášaná, aby boli min. 80cm, nakoľko všetky naše modely sú navrhnuté tak aby prešli cez tento rozmer
 • Ak sedačku nie je možné doviezť do bytu, kvôli nepriechodnosti (úzke chodby, dvere a otvory užšie ako 80cm), naša spoločnosť neberie za to zodpovednosť
 • V prípade menšieho rozmeru treba nás bezodkladne informovať  ešte pred objednaním sedačky, nakoľko sme schopný sedačku doviezť v demontovanom stave a montovať ju priamo na mieste
 • Montáž sedačky vykonáva náš zamestnanec, v inom prípade strácate záruku